Skład Rady

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Ewa Kozłowska Stanowisko: Przewodnicząca Rady Gminy
Kadencja 6 [2010-2014] 2
Jan Szponar Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Obowiązki:

Pod nieobecność Przewodniczącego wykonuje jego zadania.

Kadencja 6 [2010-2014] 3
Stanisław Burda Stanowisko: Radny Rady Gminy
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 4
Grażyna Burda Stanowisko: Radna Rady Gminy
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 5
Anna Frącek Stanowisko: Radna Rady Gminy
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 6
Kazimierz Furtak Stanowisko: Radny Rady Gminy
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 7
Andrzej Szlązak Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: fax. (082)5669102
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 8
Edmund Franciszek Głowacki Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: fax. (082)5669102
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 9
Teresa Jolanta Lackowska Stanowisko: Radna Rady Gminy
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 10
Alicja Jabłońska Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: fax. (082)5669102
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 11
Wiesław Jan Wlazło Stanowisko: Radny Rady Gminy
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 12
Irena Alina Kozłowska Stanowisko: Radna Rady Gminy
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 13
Zbigniew Rymarski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 14
Henryka Baj Stanowisko: Radna Rady Gminy
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 15
Adam Łopocki Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Kadencja 7 [2014-2018] 16
Alicja Jabłońska Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: fax. (082)5669102
Kadencja 7 [2014-2018] 17
Irena Alina Kozłowska Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kadencja 7 [2014-2018] 18
Kazimierz Furtak Stanowisko: Radny
Kadencja 7 [2014-2018] 20
Mirosław Bogusław Gawrzak Stanowisko: Radny
Telefon: fax. (082)5669102
Kadencja 7 [2014-2018] 21
Jolanta Jabłońska Stanowisko: Radna
Kadencja 7 [2014-2018] 22
Henryk Łatka Stanowisko: Radny
Kadencja 7 [2014-2018] 23
Dariusz Popek Stanowisko: Radny
Kadencja 7 [2014-2018] 24
Mirosław Radomski Stanowisko: Radny
Kadencja 7 [2014-2018] 25
Zbigniew Rymarski Stanowisko: Radny
Kadencja 7 [2014-2018] 26
Andrzej Szerement Stanowisko: Radny
Kadencja 7 [2014-2018] 27
Andrzej Szlązak Stanowisko: Radny
Telefon: fax. (082)5669102
Kadencja 7 [2014-2018] 28
Jan Szponar Stanowisko: Radny
Kadencja 7 [2014-2018] 29
Jolanta Tarajko Stanowisko: Radna
Kadencja 7 [2014-2018] 30
Jolanta Tarajko Stanowisko: Radna Rady Gminy
Obowiązki:

Bierze udział w pracach Rady Gminy,utrzymuje więź z mieszkańcami i ich organizacjami, kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje.

Kadencja 6 [2010-2014] 31
Marianna Wołoszyn Stanowisko: Radna
Kadencja 7 [2014-2018] 32
Jolanta Jabłońska Stanowisko: Przewodnicząca Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 33
Alicja Jabłońska Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Telefon: fax. (082)5669102
Kadencja 8 [2018-2023] 34
Elżbieta Górnik Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Kadencja 8 [2018-2023] 35
Anna Burda Stanowisko: Radna
Kadencja 8 [2018-2023] 36
Elżbieta Furmaniuk Stanowisko: Radna
Telefon: 604 578 908
Email:
Kadencja 8 [2018-2023] 37
Mirosław Bogusław Gawrzak Stanowisko: Radny
Telefon: fax. (082)5669102
Kadencja 8 [2018-2023] 38
Jan Grabiński Stanowisko: Radny
Kadencja 8 [2018-2023] 39
Grzegorz Łoś Stanowisko: Radny
Kadencja 8 [2018-2023] 40
Justyna Mazurek Stanowisko: Radna
Kadencja 8 [2018-2023] 41
Waldemar Ożóg Stanowisko: Radny
Kadencja 8 [2018-2023] 42
Małgorzata Piróg Stanowisko: Radna
Kadencja 8 [2018-2023] 43
Mirosław Radomski Stanowisko: Radny
Kadencja 8 [2018-2023] 44
Zbigniew Rymarski Stanowisko: Radny
Kadencja 8 [2018-2023] 45
Grzegorz Śmiech Stanowisko: Radny
Kadencja 8 [2018-2023] 46
Sławomir Folusz Stanowisko: Radny
Kadencja 8 [2018-2023] 47